Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Dòng nước quý” – Tác giả: Nguyễn Đăng Minh