ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Giếng làng, nơi gắn bó cả đời tôi” – Tác giả: Nguyễn Văn An