Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Hệ thống vantaij nhà máy nước Yên Phụ” – Tác giả: Hà Quang Tuyến