ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Khởi đầu những pháo hoa nước cục bộ, khi hệ thống bể sinh học bắt đầu hoạt động” – Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng