Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Mô hình xử lý nước thải thí điểm của Nhật Bản tại nhà máy thoát nước Bắc Ninh” – Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng