ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Một công trình tiêu thoát nước đang triển khai ở TP Hồ Chí Minh” – Tác giả: Trần Quốc Dũng