Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Nâng cao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy” – Tác giả: Thân Tình