ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Tắm mát bên vòi nước sạch ” – Tác giả: Nguyễn Vinh Linh Quốc