Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Một chiều lao động bên Hồ” – Tác giả: Hữu Nền