Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Nâng cấp đường quanh Hồ Hoàn Kiếm” – Tác giả: Hữu Nền