Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Ra biển trước lúc bình minh” – Tác giả: Kiều Đức Chung