ẢNH BÁO CHÍẢNH GIẢI

Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Tuần tra vùng biên” – Tác giả: Vũ Thái Quảng