Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Tuổi trẻ chúng tôi tin yêu Việt Nam” – Tác giả: Hồ Đình Chiến