Giải Ba cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Em bé trên chuyến tàu không đồng về quê tránh dịch COVID” – Tác giả: Lương Thanh Hải