Giải Ba cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Được sự đầu tư kinh phí của Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng được nhiều giếng khơi và hệ thống đường ống dẫn nước máy phục vụ nhân dân ở một số huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Võ Nhai và vùng ATK” – Tác giả: Phùng Văn Trung