Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Chiều muộn tại vòng xuyến đường Võ Nguyên Giáp – Hải Phòng trong ngày Lễ Độc lập” – Tác giả: Vũ Dũng