Giải Nhì cuộc thi ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Đảm bảo điện sinh hoạt cho nhân dân ” – Tác giả: Quang Đáng