ẢNH BÁO CHÍẢNH GIẢI

Giải Nhì cuộc thi ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020”. Tác phẩm “Treo cờ mừng Quốc Khánh ” – Tác giả: Lâm Văn Quế