Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Cây ATM khẩu trang miễn phí cho người dân chống dịch Covid-19” – Tác giả: Vũ Văn Tuấn