THÔNG TIN

Thông báo tổng kết hoạt động Câu lạc bộ Ảnh báo chí năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tổng kết, trao giải, khai mạc Triển lãm ảnh “Ấn tượng 2021”

Kính gửi: Các đồng chí Trưởng chi nhánh và toàn thể hội viên