PHÓNG SỰ ẢNH

Hồ Tây trong lành

Ở góc độ môi trường, một thủy vực có lịch sử hình thành từ lâu đời như Hồ Tây thì nguồn dinh dưỡng ngoại lai sẽ là nguồn dinh dưỡng chủ yếu, quyết định mức dinh dưỡng và chất lượng môi trường nước của thủy vực. Kiểm soát được dòng chảy ra vào của hồ sẽ giải quyết được vấn đề hạn chế nguồn dinh dưỡng bên ngoài và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo chất lượng nước cũng như hệ sinh thái bên trong hồ. Kiểm soát dòng chảy ra vào cũng bao gồm cả kiểm soát dao động của mực nước. Và dao động mực nước là yếu tố quyết định của thủy học, đặc biệt là đối với hồ nông như Hồ Tây, những hồ nông thường rất nhạy cảm với mực nước thay đổi nhanh. Bởi vậy, dao động mực nước có một tác động to lớn tới hệ sinh thái, hoạt động chức năng và quản lý hồ nước nông. Muốn kiểm soát được dòng nước chảy vào hồ, trước tiên cần nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cấp, thoát nước cho Hồ Tây. Cần thu gom tất cả các nguồn nước thải từ những cơ sở sản xuất, khu dân cư đang thải trực tiếp vào Hồ Tây và dẫn ra khu vực khác hoặc đưa về nhà máy xử lý nước thải trước khi đưa nước trở lại hồ và cần thực hiện nguyên tắc nước thải không được xả trực tiếp xuống hồ nếu chưa qua xử lý. Một điểm nữa, đó là các biện pháp cải tạo ô nhiễm cho Hồ Tây như trông cây thủy sinh, xử lý bùn… chỉ là các giải pháp thứ yếu, chỉ có thể đảm bảo được chất lượng nước tức thời. Giải pháp chính là ngăn chặn tất cả các nguồn nước thải xả trực tiếp xuống hồ. Với điều kiện thực tế, Hồ Tây cũng như hầu hết các hồ ở nội thành Hà Nội nằm xen kẽ trong các khu dân cư đông đúc. Bởi vậy, với cách tiếp cận hệ sinh thái, vì vai trò của cộng đồng địa phương là một trong các bên liên đới trong việc tham gia quy hoạch sử dụng, quản lý và bảo vệ môi trường hồ là nhân tố quan trọng nhất để duy trì hệ sinh thái hồ phát huy hết chức năng, dịch vụ của mình. Sau sự cố về ô nhiễm môi trường tại Hồ Tây hồi tháng 7 năm 2019, với sự nỗ lực áp dụng các giải pháp bảo vệ môi trường thủy sinh, hiệnn nay Hồ Tây đã trở lại bình thường và nhờ sự duy trì thường xuyên nên nơi đây đã thực sự trở thành lá phổi của Thủ đô.

Hồ Tây trong lành

Đường Cổ Ngư xưa

Áp dụng khoa học kỹ thuật để đảm bảo môi trường để Hồ Tây thực sự là lá phổi của Thủ Đô

Các ngành chức năng thường xuyên làm công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường trên mặt nước Hồ Tây

Để hiên tượng đột biến do môi trường hồi tháng 7 năm 2019 sẽ không bao giờ trở lại

Nhật Thăng