ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày” năm 2021. Tác phẩm Chốt kiểm soát dịch COVID-19 được kiểm tra chặt chẽ các phương tiện ra vào tuyến đường trong địa bà Thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Tác giả Văn Cả Quyết