Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Bể xử lý nước thải ” – Tác giả: Phạm Thị Thu