Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày” năm 2021. Tác phẩm Tài nguyên biển. Tác giả Nguyễn Văn Mười