Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày” năm 2021. Tác phẩm Mẻ cá lúc bình minh. Tác giả Nguyễn Đức Kiên