ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày” năm 2021. Tác phẩm Mẻ cá lúc bình minh. Tác giả Nguyễn Đức Kiên