Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Chiến sĩ bộ đội thắp hương tưởng niệm các nạn nhân Covid – 19” – Tác giả: Nguyễn Văn Thành