Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Giải cứu nông sản ” – Tác giả: Phùng Trọng Tuệ