Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Đốt lò sản xuất nồi đất ở Trù Sơn” – Tác giả: Hồ Đình Chiến