Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Bên lề Đại hội Đảng” – Tác giả: Vũ Văn Anh