ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Quân và dân chung tay gói bánh ủng hộ người nghèo, mùa dich Covid-19” – Tác giả: Lê Văn Thái