Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Thu hoạch nhãn muộn” – Tác giả: Nguyễn Thế Dũng