Giải Nhì cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Nước với tăng gia sản xuất tại quần đảo Trường Sa” – Tác giả: Nguyễn Huy Thịnh