Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Thi công cọc khoan nhồi trụ T77 đường Vành đai 2” – Tác giả: Đặng Trần Tuấn