ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Vận hành cấp nước vào mạng lưới nước sinh hoạt ở Thủ đô Hà Nội” – Tác giả: Vũ Thị Hoàng Oanh