Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Múa quạt tại chùa Tam Chúc tháng 11_2021” – Tác giả: Phạm Thị Mỹ Hạnh