TIN TỔNG HỢP

Bầu cử là Ngày Hội của toàn dân

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với đất nước và dân tộc. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam...