Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Gia đình hạnh phúc” – Tác giả: Võ Ngọc Quang