Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Mùa khô nước” – Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn