Giải Nhất cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm “ Tuổi trẻ và trách nhiệm ngành Cấp thoát nước” – Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng

Nữ công nhân trẻ Vũ Thu Trang thợ xử lý nước bậc 2/7 Xí nghiệp sản xuất nước sạch An Dương, Hải Phòng lấy mẫu nước kiểm định chất lượng.)