ẢNH BÁO CHÍẢNH GIẢI

Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Làm vệ sinh ống nước giàn mưa ở Nhà máy nước Yên Phụ” – Tác giả: Tạ Ngọc Xuân